Fris, moutig en hoppig bier met tonen van citrus en hars, 5,5% alcohol.

We kennen in onze buurt natuurlijk allemaal de Maatschappij van Weldadigheid, een stichting die in 1818 werd opgericht door de sociaal bewogen Generaal Johannes van den Bosch, ter bestrijding van de armoede onder stedelingen. Dit initiatief was een uitvloeisel van het Europese Verlichtingsdenken, met als doel het bieden van huisvesting, werk, scholing en zorg binnen nieuw op te richten landbouwkoloniën in Drenthe en omstreken. De stichting beoogde om deze nog niet ontgonnen gebieden in cultuur te brengen door middel van werkverschaffingsprojecten voor behoeftigen, om deze mensen een bestaan te bieden en ze zedelijk te verbeteren, zoals dat toen heette. Mooie woorden die de lading niet geheel dekten, want de mensen in de koloniën leefden niet bepaald in vrijheid en het werk was zwaar voor de stedelingen, die dat veelal niet gewend waren. Ook kregen de mensen die tegen al deze weldadigheden in opstand kwamen zware straffen opgelegd.
De volksplantingen, zoals de koloniën ook wel werden genoemd, moesten indertijd vanzelfsprekend nog met hand- en paardenkracht worden ontgonnen. Heidevelden en bomen moesten plaatsmaken voor kaarsrechte en aangeharkte percelen landbouwgrond met op elk perceel een boerderijtje, waar mensen een koe, een paar schapen, een geit en wat varkens konden houden. De eerste verkaveling was een feit.
Na meer dan tweehonderd jaar zullen de afstammelingen van deze 'kolonisten' vast in meer vrijheid leven, hun eigen werk hebben gevonden en zedelijk zijn 'opgewaardeerd'. Zo kunnen ze zich na gedane arbeid ook weleens een biertje permitteren.
De KEK-brouwer weet dat de heidevennen indertijd werden gedempt met aarde en de daar aanwezige naaldbomen en vond het wel een passend idee om een uit die tijd stammende naaldboom te gebruiken als smaakmaker voor zijn nieuwe bier met de naam Weldadigheid. Het aroma van de grenen snippers uit de kern van de boom bepalen de smaak van dit (ver)lichte bier, een riegelrechte weldaod nao elk heidens kerwei!
Verkrijgbaar op flessen van 33 en 75 cl en desgewenst op fust van 18 liter. Voor alles geldt: zolang de voorraad strekt. Informeer naar de beschikbaarheid.