Fruitig, kruidig en donker bier met een vleugje chocola, 7,5% alcohol.

Pastoor Muiteman van parochie Steenwijkerwold was lang geleden de initiatiefnemer voor de totstandkoming van 'gesticht' De Voorzienigheid in zijn woonplaats, dat door geld van de kerk en diverse schenkingen gerealiseerd kon worden. In augustus 1894 werd de eerste steen gelegd en een jaar later werd het gebouw al in gebruik genomen. Het was aanvankelijk bedoeld als opvang voor arme kinderen en ouden van dagen. Voor de scholing en verzorging werden nonnen vanuit de congregatie De Voorzienigheid in Amsterdam aangetrokken. Al voor 1900 werd De Voorzienigheid uitgebreid met een boerderij, bakkerij, kapel en een grote groente- en kruidentuin. In 1902 bood het aan 505 mensen onderdak, waaronder 276 kinderen. In 1914 werden er 100 Belgische en in 1918 112 Franse vluchtelingen opgenomen.
Na WO II verloor het 'gesticht' zijn functie als opvang voor ouderen en voogdijkinderen en deed De Voorzienigheid vooral dienst als school, waar in de loop der jaren steeds meer onderwijsvormen toe behoorden, n.l. een lagere school, huishoudschool, ULO (later mavo/havo) en kweekschool (Pedagogische Academie). De aanwezige nonnen zwaaiden er nog immer de scepter en namen de onderwijs-, bestuurs- en onderhoudstaken grotendeels op zich. Op het hoogtepunt in 1969 telden de scholen samen 1200 leerlingen, waarna de schoolpopulatie steeds verder afnam. In 1978 probeerde men de neergang een halt toe te roepen door een ruimer toelatingsbeleid en de opvang van vluchtelingen in de bij het complex horende Croevinge-flat. Het mocht allemaal niet baten: vanaf de jaren 1980 nam het belang van de scholengemeenschap duidelijk af en verkaste het middelbaar onderwijs naar het naburige Wolvega en ging de PA naar Zwolle.
In 1991 werd er brand gesticht in het oude 'gesticht' en gingen de toen leegstaande oudste en mooiste gebouwen van De Voorzienigheid verloren. Daarmee kwam aan een historie van 100 jaar katholiek onderwijs in Steenwijkerwold een einde.
Nu resteren alleen nog de straatnamen die herinneren aan de roemruchte onderwijstijden en zijn slechts de in 1964 gebouwde kapel en het gebouw van de huishoudschool (1928) nog intact. De voormalige huishoudschool doet tegenwoordig dienst als ouderenopvang, waarmee de cirkel toch weer min of meer rond is.
Een roemrijk verleden, een roemrijk bier: Brouwplaats Koe en Kalf heeft een stichtelijk en kruidig bier gebrouwen, dat herinnert aan de kruiden die in de tuin van De Voorzienigheid waarschijnlijk welig getierd hebben: duizendblad, bijvoet en vlierbloemen. Dat het u wel moge bekomen, amen. (Maar alles met mate, zei vader Ten Cate.)
De Voorzienigheid is verkrijgbaar op flessen van 33 en 75 cl en desgewenst op fust van 18 liter. Voor alles geldt: zolang de voorraad strekt. Informeer naar de beschikbaarheid.